کنار تو : مرتضی بیضائی

دوست دارم دوست دارم کنار تو چه خوشحالم همون دستای گرم تو،همون وقتی تو دستامه همون لبخند شیرینت،همون بوست به لبهامه همونا رو دوسش دارم،همونا رو دلم میخواد همونا که کنار شب کنار روز،تموم حس دنیامه دوست دارم دوست دارم کنار تو چه خوشحالم برای تو همه چیزم رو میدم تا تو باشی جون برای تو همه لحظه منم عاشق منم مجنون منم اونکه تو رو میخواد،منم اونکه دلم باتوست بگیرم تو به آغوشت،میشم بیمار تویی درمون دوست دارم دوست دارم کنار تو چه خوشحالم
نویسه جدید وبلاگ

یک آنم نشد فراموش،خاطرات با تو بودن نمیدانم چرا رفتی؟دلم بشکست!چرا بی من؟ نمیدانی دلم بی توست،شده افسرده این روزها اسیر غم،چشام پر اشک،شدم تنهای این شبها بیا برگرد به آغوشم،دلم کرده هوایت را دوست دارم که برگردی،ببخش فدایت را
گزارش تخلف
بعدی